.

.

Exame de selectividade de debuxo artístico en Galicia: Recomendacións


Os examenes de selectividade da asignatura debuxo artístico foron ata o ano 2009 como o seguinte: EXAME 2009.
Os cambios realizados no exame de xuño do 2010 obrigounos a incidir no desenrolo das curvas en perspectiva cónica e sólidos xeométricos con sombras.
Para calquera deseño recoméndase inscribir as formas nos sólidos fundamentais de xeito que sexa mais doada a perspectiva da composición que nos indiquen e as suas sombras propias e arroxadas.
Os alumnos que o desexen poden solicitarme máis información e documentación por e-mail.
  

En 2015 las recomendaciones sobre el uso de materiales durante la prueba son:
Material para hacer el examen de DIBUJO ARTÍSTICO II
                                                                                                          
En el aula se facilitarán al alumno dos papeles básicos A3. Los alumnos podrán traer todos los materiales que consideren que les puedan resultar útiles para realizar los dos ejercicios prácticos, con las siguientes salvedades:
- No se permitirá el uso de útiles que hagan ruido. Por ejemplo, no se permitirá el uso de secadores de pelo, de fijadores, etc.
- Los materiales entre los que el alumno puede elegir para desarrollar la prueba de Dibujo Artístico son los siguientes:
Materiales secos:
  • Grafitos de distintas durezas: lápices de grafito, grafitos en barra.
  • Lápices de colores: lápices polícromos, lápices acuarelables,...
  • Barras compuestas: distintas tonalidades de grises, polícromas,...
  • Rotuladores: de punta fina, de punta ancha, de punta pincel,...
Materiales al agua:
  • Acuarela líquida.
  • Acrílico muy poco denso y de secado rápido.
Materiales grasos:
  • Ceras.
  • Barras de óleo.
Collage.