.

.

Propostas de traballo 1º trimestre debuxo artístico I

.Boceto
.encaixe
.recursos técnicos
.a liña
.claroscuro
.a figura e o fondo
.o canon de beleza
.proporcións na figura humana
.apuntes (modelo)
.sombras en perspectiva

curso 2012-2013